18/09/2015

Về!!

Lang thang mãi đến khi mỏi gối chồn chân rồi cũng phải quay về, chỉ là Người xưa cảnh cũ hỏi có còn không?!

22/01/2013

Chiếc lá cuối cùng

 

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng                     
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly, uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa ...