22/01/2013

Chiếc lá cuối cùng

 

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng                     
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly, uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa ...

Không có nhận xét nào: